page0_1

Slagfältsarkeologen Bo Knarrström vid Riksantikvarieämbetet var en av de som knäckte idén till tv-serien Svenska slag.
Utan hans entusiasm och stora kunnande hade Svenska slag sett helt annorlunda ut, om serien ens hade funnits alls. Har du tillfälle att lyssna på något av Bos föredrag eller läsa hans böcker, så gör det! Han är helt enkelt en görbra historiker.

Och utan alla andra kunniga yrkesmän och yrkeskvinnor och privatpersoner och entusiaster hade Svenska slag blivit något helt annat.
Här är länkar till platser där ni finner några av dem.